УМОВИ І ПРАВИЛА

надання послуг міжнародної експрес-доставки сервісом Meest China

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

MEEST Polska Sp.zoo (Далі «Виконавець») надає фізичній особі (далі «Замовник») послуги міжнародної експрес-доставки товарів за допомогою on-line сервісу Meest China, придбані фізичною особою у Продавця c організацією доставки на адресу складу Міжнародного представництва відповідно до умовами цього Публічного договору.

 

1. Загальні положення.

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису

письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору та Стандартними Умовами Сервісу Meest China в повному обсязі шляхом акцепту.

1.4. Акцептом цього Договору публічної оферти вважається реєстрація Замовника в особистому кабінеті на веб-сайті Виконавця meest.cn або через мобільний додаток для Meest China. Cargo Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyname.ucl_mob

і Meest China. Cargo IOS https://apps.apple.com/ua/app/ukr-china-logistics/id1455950554?l=uk

1.5. Укладаючи цей договір Замовник автоматично погоджується з повним і безумовним прийняттям положень цього Договору і стандартних Умов Сервісу Meest China, які є невід'ємною частиною Договору.

 

2. Терміни та визначення.

2.1. Акцепт - надання Замовником повної і безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Послуги - Послуга або кілька послуг в сфері міжнародної експрес-доставки (а саме - послуги з доставки міжнародних відправлень, їх прийом на складі, обробка та оформлення за запитом Замовника), які надаються Виконавцем і вказані у відповідному розділі сайту Виконавця https://meest.cn/tarify-i-uslugi

2.3. Замовник - будь-яка дієздатна фізична особа, що відвідала Сайт meest.cn і акцептувала цей Договір або здійснила акцепт шляхом Реєстрації через мобільний додаток сервісу.

2.4. Виконавець - MEEST Polska Sp.z.o.o., що надає послуги міжнародної експрес-доставки.

2.5. Місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) - виробничий підрозділ підприємства поштового зв'язку, здійснює: обробку МПО; їх пред'явлення митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення; відправлення за призначенням.

2.6. МПО - Міжнародні поштові відправлення, упаковані та оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку, що приймаються для пересилання за межами України, що відправляються в Україну, а також переміщаються по території України транзитом оператором поштового зв'язку СП «Росан».

2.7. Відправлення - товари (крім заборонених законодавством України та країни Продавця), упаковані і підготовлені до пересилання у відповідності до вимог законодавства країни Продавця і України, приймаються від Продавців, обробляються і пересилаються Виконавцем на замовлення Клієнта в країну призначення, обрану Клієнтом, масою «брутто» в межах встановлених стандартів і вимог Виконавця.

2.8. Замовлення - матеріальний об'єкт, придбаний Замовником у Продавця або доставлений на склад міжнародного представництва на ім'я Замовника від фізичної особи без процедури покупки, який зареєстрований належним чином у особистому кабінеті користувача.

2.9. Міжнародне представництво - склад, адреса якого вказується Замовником для доставки Замовлення і доступний на веб-сайті за посиланням https://meest.cn/contact

2.10. Продавець - будь-яка фізична або юридична особа, яка за відповідну винагороду надає послугу передачі (продажу) товару та/або організації його доставки на склад Міжнародного представництва.

2.11. Забір - послуга прийому-передачі Відправлення від пункту забору транспортної компанії, обраної Продавцем, представнику Виконавця.

2.12. "НЕГАБАРИТ" - Відправлення, вага і/або габарити якого перевищують затверджені в компанії граничні габаритно-вагові параметри вантажу, і тому пересилаються виключно за попереднім інформуванням з боку Замовника та підтвердження стороною Виконавця і можливістю розконсолідації даного вантажу на окремі Відправлення, кожне з яких не перевищує максимально допустиму вага і габарити.

2.13. Одержувач - виключно фізична особа, є кінцевим одержувачем Відправлення, тобто Замовником в особистому кабінеті користувача на момент оформлення Замовлення для відправки в країну призначення.

2.14. Додаткова послуга - послуга, яка не може бути надана самостійно, а тільки як доповнення до основної послуги.

2.15. Особистий кабінет - Інтернет-сервіс для самостійного ведення логістичної діяльності Замовниками в системі сервісу Meest China, який передбачає попередню реєстрацію за посиланням https://ua.cab.mymeest.com/

2.16. CN 23 - бланк митної декларації, формується автоматично в особистому кабінеті користувача шляхом консолідації даних, внесених Замовником при реєстрації виїзду.

2.17. Компанія перевізника - транспортно-логістична компанія, що здійснює доручення переданих Виконавцем Відправлень кінцевому Одержувачу в країні призначення.

2.18. Стандартні Умови Сервісу Meest China (далі - СУС Meest China) - сукупність положень та інструкцій використання особистого кабінету, що регулюють умови функціонування даного сервісу.

2.19. Сeрвіс Meest China - сукупність послуг, продуктів і програмного забезпечення, запропонованих Виконавцем на сайті meest.cn

 

3. Предмет договору.

3.1. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором і СУС Meest China, надати Замовнику Послугу Міжнародної експрес доставки (а саме - послуги з прийому і обробки Замовлень на складах міжнародних представництв, додаткові послуги, зазначені в п.3.2 цього договору, але не виключно, і послуги з доставки відправлення замовнику), а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором та СУС Meest China, прийняти та оплатити замовлені послуги.

3.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Замовнику вказується в цьому Договорі та/або СУС Meest China, розміщені на Сайті і включає (в тому числі, але не виключно):

3.2.1. Надання Замовнику адреси складу міжнародного представництва для організації доставки Замовлень, придбаних у Продавця за вказаною адресою;

3.2.2. Процедуру прийняття Замовлень на складі міжнародного представництва;

3.2.3. Процедуру обробки Замовлень, що включає застосування всіх видів додаткових послуг, передбачених цим Договором, але не виключно, їх зберігання та відвантаження;

3.2.4. Процедуру доставки Відправлення зі складу міжнародного представництва в ММПО України в м. Львів;

3.2.5. Процедуру передачі Відправлення з ММПО в Компанію перевізника для забезпечення доставки Відправлення Одержувачу в країні призначення; 

3.2.6. Процедуру митного оформлення відправлень;

 

4. Права і обов'язки Виконавця.

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. виконувати умови даного Договору;

4.1.2. надати Замовнику послуги належної якості, визначені цим договором;

4.1.3. інформувати Замовника про актуальні Послуги та умови їх надання на веб-сайті meest.cn;

4.1.4. проводити відшкодування завданих збитків відповідно до рішення по рекламації, оформленої Замовником;

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору;

4.2.2. отримати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг;

4.2.3. залучати третіх осіб для забезпечення надання послуг в рамках цього Договору (в тому числі, але не виключно експедиторів, перевізників, митних брокерів), без узгодження зі стороною Замовника;

4.2.4. змінювати умови надання послуг та їх тарифікацію шляхом публікації відповідної інформації на офіційному Сайті і / або повідомлення Замовника через кабінет користувача або e-mail Замовника;

4.2.5. змінювати положення Договору і СВР у односторонньому порядку, шляхом оновлення їх на офіційному Сайті.

4.2.6. запитувати додаткові документи, що підтверджують особу Замовника і / або Одержувача, а також законність скоєних покупок і користування кредитною картою. Зазначена міра застосовується вибірково і може бути, зокрема, спрямована на запобігання шахрайським діям з кредитними картами.

4.2.7. інші права відповідно до чинного законодавства України та цим Договором.

 

5. Права і обов'язки Замовника.

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. ознайомитися з положеннями даного Договору та СУС до моменту реєстрації на сайті Виконавця або в мобільному додатку;

5.1.2. своєчасно оплатити та отримати послуги згідно з умовами цього Договору;

5.1.3. користуватися особистим кабінетом, дотримуючись СУС Meest China;

5.1.4. надати Виконавцю інформацію про зміст/характеристику Замовлення і іншу інформацію за запитом Виконавця або Міжнародного представництва;

5.1.5. відшкодувати збитки, завдані Виконавцю або третім особам, залученим Виконавцем для забезпечення наданих послуг в рамках даного договору, внаслідок надання неправдивої інформації про зміст/характері Замовлення або персональних даних користувача особистого кабінету;

5.1.6. дотримуватися списку заборонених до перевезення товарів.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. на отримання послуг відповідно до умов даного Договору;

5.2.2. Запросити у Виконавця інформацію про надання останніх послуг, передбачених цим Договором.

5.2.3. Запросити у Виконавця можливість надання додаткових послуг, не передбачених умовами цього договору.

 

6. Вартість послуг і порядок оплати.

6.1. Інформація про поточну вартість основних і додаткових послуг відображається на офіційному сайті сервісу Виконавця https://meest.cn/tarify-i-uslugi. Остаточна вартість Відправлення формується шляхом підсумовування всіх основних і додаткових послуг і генерації відповідного рахунку в особистому кабінеті.

6.2. Оплата Замовником послуг сервісу Meest China здійснюється шляхом поповнення балансу в Особистому кабінеті через платіжну систему eCard (на умовах функціонування даної платіжної системи). Поповнення балансу в Особистому кабінеті можливо банківськими картами Visa та MasterCard або за допомогою Alipay і Wechat.

6.3. У виняткових випадках, за погодженням зі стороною Виконавця, оплата окремих додаткових послуг безпосередньо Міжнародному представництву можлива через PayPal, на особистий рахунок певного Міжнародного представництва.

6.4. Вартість послуг міжнародного експрес-доставки Відправлення, що підлягають сплаті Замовником, генерується в особистому кабінеті в валюті того складу Міжнародного представництва, де було здійснено оформлення цього Відправлення. Доступні три валютних рахунки: USD - для Міжнародного представництва в Туреччині; GBP - для Міжнародного представництва у Великобританії; EUR - для міжнародних представництв у Франції, Німеччині, Польщі, Іспанії, Італії та Португалії.

6.5. Конвертація валюти в межах одного Особистого кабінету, в разі коректного поповнення балансу з боку Замовника, проводиться відділом супроводу support@meest.cn, після отримання останнім письмового запиту на конвертацію від Замовника, по крос-курсу НБУ в день її проведення.

6.6. У разі некоректного поповнення балансу особистого кабінету з боку Замовника, останній для повернення коштів повинен звернутися письмово в службу підтримки support@meest.cn.

6.7. У випадках, коли з боку сервісу Meest China узгоджений повернення коштів з балансу в особистому кабінеті Замовника, шляхом отримання письмового запиту від останнього на support@meest.cn, таке повернення здійснюється тільки на ту карту, з якої вони надійшли на баланс в особистому кабінеті Замовника .

6.8. Розрахунок вартості послуги доставки Відправлення зі складу Міжнародного представництва в країну доручення проводиться за фактичною вагою або об'ємною (вираховується за формулою, яка зазначена на сайті meest.cn)  сформованого Відправлення після його обробки працівниками складу за вказівкою Замовника, з урахуванням ваги упаковки.

6.9. Остаточна вартість доставки сформованого Відправлення включає в себе вартість послуги доставки і додаткових послуг, які були вказані Замовником при формуванні цього Відправлення.

 

7. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

7.1. Загальні положення.

7.1.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

7.1.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання обумовлено обставинами непереборної сили (форс-мажорні обставини). Під форс-мажорними обставинами слід розуміти війни, стихійні лиха, блокади, землетруси, повені, акти органів державної влади, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець (в тому числі Міжнародні представництва), що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань.

 

Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, повинна протягом 24 годин з моменту їх виникнення повідомити про це письмово другу сторону. Виникнення і дію форс-мажорних обставин повинні бути підтверджені довідкою торгово-промислової палати або іншого уповноваженого державного органу.

7.1.3. Всі суперечки, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.1.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства в Україні / Узбекистані.

7.2. Відповідальність Виконавця.

7.2.1. Відповідальність Виконавця обмежується наступним:

7.2.1.1. У разі пошкодження Відправлення з вини Виконавця, останній сплачує Замовнику компенсацію в розмірі суми, встановленої відділом розгляду претензій компанії перевізника або компанії Виконавця, обраної Замовником при оформленні даного Відправлення в межах його задекларованої вартості;

7.2.1.2. У разі втрати Відправлення з вини Виконавця, останній сплачує Замовнику компенсацію в розмірі задекларованої суми, але не більше 100 Євро, і вартість доставки даного Відправлення в разі її сплати Замовником;

7.2.1.3. У разі додаткових фінансових стягнень з Замовника стороною Продавця з вини прострочення Виконавцем послуги забору вантажу без вагомих на те причин, що включають відсутність документів, наданих з боку Замовника, відмова у видачі Замовлення з боку представника Точки видачі, але не виключно, останній сплачує Замовнику компенсацію в розмірі суми завданих збитків, рівну вартості зворотної його доставки;

7.2.2. Виконавець не несе відповідальності за:

7.2.2.1. Недостачу вантажу або невідповідність вкладення опису при цілісності зовнішньої упаковки;

7.2.2.2. Пошкодження або внутрішню нестачу замовлення, які сталися внаслідок недотримання Замовником або Продавцем вимог по його упаковки або маркування;

7.2.2.3. Недотримання термінів доставки Відправлення в ММПО України через неналежне оформлення Відправлення в Особистому кабінеті або CN 23, що регулюється в СУС Meest China;

7.2.2.4. Недотримання термінів доставки Відправлення на період дії в державі в цілому та / або регіоні Одержувача або в регіоні місцезнаходження складу Міжнародного представництва, здійснює відвантаження і / або виступаючого транзитним складом, зокрема аномальних явищ, несприятливих і складні погодні умови, що перешкоджають забезпеченню виконавцем дотримання зобов'язань щодо своєчасної доставки Відправлення;

7.2.2.5. Пошкодження Відправлення, які відбулися в результаті надходження Замовлення на склад Міжнародного представництва і/або його передачі до перевезення, після оформлення Замовником, без вказівки в товарно-супровідних документах на його особливі властивості, які потребують особливих умов або дій для його збереження під час перевезення або зберіганні;

7.2.2.6. Втрату Відправлення (його частини), якщо буде встановлено, що такий факт був зафіксований після вручення Відправлення одержувачу, але при цьому були дотримані наступні умови: Замовлення прийнято і Відправлення доставлено з дотриманням всіх встановлених вимог, при цьому відсутнє зовнішнє пошкодження його упаковки;

7.2.2.7. Пошкодження вантажу при його транспортуванні, що було обумовлено перепакуванням замовлення при його поділі та / або видаленні додаткової упаковки за запитом або за погодженням боку Замовника.

7.2.2.8. За непрямі збитки або упущену Замовником вигоду/прибуток, незалежно від характеру їх походження.

7.2.2.9. У разі затримки доставки Відправлення з вини Виконавця, останній повинен компенсувати Замовнику 10% від вартості послуг за перевезення цього Відправлення (без урахування вартості додаткових послуг) за кожен день прострочення, але не більше 100% вартості послуги доставки.

7.2.2.9. Відповідальність Виконавця за збереження Відправлення припиняється в момент його вручення Одержувачу Компанією перевізником.

7.3. Відповідальність Замовника.

7.3.1. Відповідальність Замовника обмежується наступним:

7.3.1.1. Замовник в повному обсязі несе одноосібну відповідальність за всі негативні наслідки (ушкодження замовлення, деформацію і ін.) В разі використання Продавцем неналежної упаковки відправлення (упаковки, що не відповідає особливостям відправлення, його вазі або встановленим стандартам, технічним умовам і вимогам до упаковки відправлення) та відсутності спеціального маркування.

7.3.1.2. Замовник несе повну відповідальність за збитки, завдані третім особам, відправлення яких перевозилися або зберігалися разом з відправленням Клієнта, що містить у вкладенні будь-якого типу хімічні речовини, кислоти або інші небезпечні сполуки.

7.3.1.3. У разі застосування фінансових санкцій, штрафів або інших фінансових стягнень, передбачених Митним кодексом України та іншими нормативними актами України щодо Виконавця та/або залучених ним третіх осіб (згідно п. 4.2.3), обумовлених наданням Замовником неповної та/або недостовірної інформації та документів, здійсненням інших порушень з боку Замовника, а також у зв'язку з несвоєчасним наданням Замовником необхідних для декларування документів та інформації, Замовник несе відповідальність перед Виконавцем у вигляді штрафу в розмірі суми, яка дорівнює сумі фінансової санкції, застосованої до Виконавця, або сумі штрафу, накладеного на третю особу, притягнуте Виконавцем, або сумі інших видів фінансової відповідальності, застосованих до Виконавця або залучених третіх осіб.

7.3.1.4. У разі встановлення, при дорученні вантажу Компанією перевізнику, відсутня частина або повного змісту відправлення за умови цілісності упаковки і відсутності послуги консолідації, відповідальність покладається на сторону Замовника або продавця.

7.3.1.5. Послуги вважаються наданими Замовникові з моменту отримання Замовником або Одержувачем сформованої посилки в країні доручення.

 

8. Термін дії Договору.

8.1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Замовником персонального кабінету на сайті Виконавця https://meest.cn/ або через мобільний додаток Виконавця (яке зазначено в п.1.4.)

8.2. Поточна редакція Договору автоматично анулює умови, передбачені попередньою редакцією.

8.3. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити надання послуг Замовнику в разі порушення останнім будь-якої умови цього Договору.

8.4. Термін дії договору обмежується виконанням Сторонами всіх зобов'язань відповідно до умов даного Договору. 

9. Захист персональних даних.

9.1. Виконавець зобов'язується поважати право на конфіденційність Замовника та/або відвідувача власного сайту. Персональна інформація про кожного з наших Замовників надійно зберігається в базі даних Meest China і захищена відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».

9.2. Замовник, шляхом реєстрації на сайті Виконавця, автоматично дає згоду на обробку останнім персональних даних (будь-якої інформації, зафіксованої їм в особистому кабінеті, в тому числі, але не виключно, інформації про прізвища, власне ім'я, по батькові, паспортні дані, номери контактних телефонів та пр. (далі - Персональні дані) з метою:

9.3. Виконавець зобов'язується зберігати інформацію Замовника до тих пір, поки існує аккаунт Замовника і активний рахунок. Для клієнтів Meest China виконавець використовує законні і розумні заходи безпеки для захисту особистої інформації і відповідним чином обмежує доступ до неї.

 

10. Реквізити Виконавця.

 

Meest Polska Sp. z o.o. z

39-200 Dębica, ul. Drogowców 7

NIP: 872-22-67-231

E-MAIL: info@meestpolska.pl

TEL: +48 146-818-484